Implementacija ISO standarda i drugih normi

Mogućnost široke primjene norme ISO 9001 i drugih normi omogućuje veliku rasprostranjenost organizacija s implementiranim sustavom upravljanja kvalitetom i ISO 9001 certifikatom koji predstavlja temelj svih sustava upravljanja.

Naši konzultanti implementaciju sustava upravljanja prema međunarodnim standardima realiziraju na način da cjelokupan posao od uvođenja do certifikacije i kasnijeg održavanja sustava maksimalno prilagode, veličini, djelatnosti i specifičnostima Vaše organizacije.

Sustav upravljanja obuhvaća osnovne procese unutar organizacije (prodaju, nabavu, razvoj, proizvodnju i/ili pružanje usluga i ostale procese) osiguravajući da su procesi vođeni u nadziranim uvjetima i to na sljedeći način:
•opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces),
•postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,
•mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa,
•analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa,
•poboljšavanje procesa.

Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja ima pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja, poboljšavajući:
•zadovoljstvo i povjerenje kupaca - vjernost kupaca, ponavljanje i učvršćivanje posla, brzi odgovori na tržišne mogućnosti
•sveukupne rezultate i sposobnosti - bolja kvaliteta proizvoda/usluge, bolja radna učinkovitost, manji broj grešaka, manji troškovi, preciznije isporuke i sl.

Radimo uspostavu i održavanje sustava:
•ISO 9001:2015 – Upravljanje kvalitetom
•ISO 14001 – Upravljanje okolišem
•ISO 13485 – Medicinski proizvodi
•OHSAS 18001/ISO 45001 – Sigurnost na radu
•ISO 22000/HACCP – Sigurnost hrane
•ISO 22301 – Kontinuitet poslovanja
•ISO 22716 – Kozmetički proizvodi
•SR10 – Društvena odgovornost
•ISO 27001/GDPR – Informacijska sigurnost
•ISO 50001 – Energetska učinkovitost
•GMP – Dobra proizvođačka praksa
•EN/AS 9100 – Upravljanje kvalitetom u zrakoplovnoj industriji
•Provedba audita za kupce i dobavljače

Saznaj više